Menu
Spróbuj Alpha we WrocławiuSpróbuj Alpha w WałbrzychuSpróbuj Alpha w Bagnie
A+ A A-

ENC i RELaY

W 2006 r. nasza wspólnota zdecydowała się na członkostwo tymczasowe w +enc. W 2008 natomiast podjęliśmy decyzję o członkostwie stałym.

„Europejska Sieć Wspólnot” (The European Network of Communities = +enc) jest dobrowolnym stowarzyszeniem suwerennych wspólnot katolickich i ekumenicznych z całej Europy, które łączą wspólne wartości oraz zobowiązanie do aktywnego wspierania siebie nawzajem we wszelkich sytuacjach, aby wypełnić dany im nakaz Boży.

Większość członków należących do +enc to świeccy, a większość grup należących do sieci ma swoje korzenie w odnowie charyzmatycznej. Mimo że gros członków to wspólnoty katolickie, do sieci należą również grupy ekumeniczne i ewangeliczne.

Wszystkim wspólnotom należącym do +enc zależy na pojednaniu chrześcijan, reewangelizacji Europy, formacji świeckiego przywództwa oraz mobilizacji młodzieży do głoszenia Ewangelii.

Grupy należące do +enc postrzegają siebie jako nowy typ wspólnot chrześcijańskich, tzw. wspólnoty trzeciej drogi (ang. thirdway communities – 3W).

Mimo że wiele wspólnot należących do +enc ma podobne struktury, pozostają one bardzo zróżnicowane. Chcąc pozostać prawdziwą siecią, +enc celowo nie posiada struktury hierarchicznej. Przedstawiciele wspólnot będących członkami sieci biorą udział w corocznej trzydniowej konferencji, której celem jest nauczanie, dzielenie się wizjami, wspólna modlitwa, świętowanie oraz budowanie relacji we wspólnocie. Rada Sieci (składająca się z liderów różnych wspólnot należących do sieci, reprezentujących różne regiony Europy) nadzoruje konferencje i projekty +enc oraz jest odpowiedzialna za komunikację i współpracę grup należących do sieci. Nadto grupy należące do +enc są zachęcane do tworzenia krajowej sieci wspólnot.

Cztery podstawowe zasady funkcjonowania +enc:

1Suwerenność. Wszystkie wspólnoty należące do +enc są suwerenne. Każda grupa ponosi odpowiedzialność za organizację swojego życia wspólnotowego oraz za posługę poza wspólnotą. Struktury koordynujące funkcjonowanie sieci nie powinny ograniczać odpowiedzialności za organizację życia danej wspólnoty ani odpowiedzialności miejscowych liderów. Jeżeli dana wspólnota decyduje się zwrócić o pomoc do liderów innych wspólnot należących do +enc, robi to z własnej woli.

2Współzależność. W ramach sieci pielęgnujemy relacje pomiędzy różnymi wspólnotami. Polegają one na prowadzeniu podobnego stylu życia oraz realizowaniu tych samych wartości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy wzajemnie się wspierać. Liderzy naszych wspólnot powinni rozwijać między sobą relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu oraz chęci wspierania siebie nawzajem.

3Pomoc. Zachęcamy członków sieci do dobrowolnego zaangażowania, inicjatywy, odpowiedzialności i kreatywności. Każda wspólnota jest odpowiedzialna za swoje sprawy i nie może przekazywać ich krajowym lub międzynarodowym strukturom sieci, o ile wciąż jest w stanie sama rozwiązać swoje problemy. Każda z trzech struktur +enc - wspólnota, sieć krajowa, sieć europejska - jest odpowiedzialna za własne sprawy. Struktura wyższa pełni jedynie te funkcje, które są jej przypisane na poziomie krajowym lub międzynarodowym. W przypadku, gdy miejscowe wspólnoty nie są w stanie poradzić sobie same z daną kwestią, struktura wyższa może przejąć dane funkcje.

4Solidarność.Pozwala nam skupić się na sprawach, które wykraczają poza kwestie dotyczące naszej wspólnoty. +enc jest naszym wspólnym dobrem. Każda wspólnota oraz jej poszczególni członkowie są zobowiązani do tego, by dbać o dobro innych wspólnot oraz całej sieci. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy częścią większej rodziny. Zasada solidarności nie dotyczy wyłącznie naszej sieci. Sieć nie jest celem samym w sobie, ale wypełnia swoje powołanie, gdy posługuje kościołom oraz narodom Europy. Jej ostatecznym celem jest przygotowanie naszego kontynentu na ponowne przyjście Pana.

1Chrystocentryzm (Christ-centered) Jako wspólnoty należące do +enc wyznajemy, że Jezus – Głowa Kościoła – jest również Fundamentem i Kamieniem Węgielnym naszych wspólnot. Koncentrujemy się na osobistym nawróceniu i podtrzymywaniu osobistej relacji z Chrystusem, oddawaniu czci Ojcu przez uwielbienie i prowadzenie świętego stylu życia, studiowaniu Słowa Bożego jako głównego drogowskazu dla naszych wspólnot.

2Charyzmaty (Charismatic) Jako wspólnoty należące do sieci +enc poddajemy nasze życie prowadzeniu Ducha Świętego. Zachęcamy członków naszych wspólnot do tego, aby odkrywali oraz wykorzystywali różne dary duchowe (charyzmaty) i naturalne, dzięki którym budujemy Ciało Chrystusa.

3Powołanie (Called) Jako wspólnoty należące do sieci +enc wierzymy, ze zostaliśmy powołani przez samego Boga, który ma szczególne plany dla każdej grupy. To powołanie jest podstawą życia naszych wspólnot.

4Przymierze (Committed) Jako wspólnoty należące do +enc jesteśmy oddani powołaniu Bożemu. Realizujemy wspólne powołanie oraz wizje poszczególnych grup. Pragniemy dobra i wzrostu duchowego dla członków naszych wspólnot oraz zachęcamy ich do budowania zdrowych i trwałych relacji między sobą. Opowiadamy się za głębokim oddaniem się Bogu oraz braciom i siostrom; aktywnie pomagamy sobie nawzajem, szanujemy i zachęcamy siebie, mówimy o sobie pozytywnie, otwarcie rozwiązujemy konflikty oraz jesteśmy gotowi przebaczać. Zobowiązujemy się do uczestniczenia w spotkaniach wspólnotowych, małych grup, rekolekcjach wspólnotowych, a także do posługiwania we wspólnocie, troszczenia się o jej potrzeby finansowe, do prowadzenia życia zgodnego ze stylem przyjętym we wspólnocie. Zobowiązujemy się również do współpracy z liderami.

5Troska (Caring) Życie i posługa wspólnot należących do sieci odzwierciedlają Boże miłosierdzie dla świata. W związku z tym staramy się zaradzić duchowym i materialnym potrzebom wszystkich członków naszych wspólnot oraz osób spoza nich, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia się znajdują. Dbamy o właściwe miejsce struktur pasterskich, dzięki którym możemy lepiej się troszczyć o siebie nawzajem. Wspieramy małżeństwa oraz rodziny żyjące na sposób biblijny. Tworzymy struktury wspólnotowe, które pomagają rodzicom pielęgnować relacje z ich z dziećmi i vice versa. Specjalna posługa dla dzieci i młodzieży powinna zaowocować tym, że nasze wartości zostaną przekazane następnym pokoleniom. Powinniśmy zapewnić młodzieży pełną wolność wyboru własnej ścieżki, którą będą podążać za Bogiem. Nie można zmuszać młodych ludzi do członkostwa we wspólnocie. Osoby bezżenne powinny być traktowane ze szczególną wrażliwością. Powinniśmy cenić dar celibatu, a w naszych wspólnotach powinno być miejsce dla osób, które są nim obdarowane. Dla osób starszych wspólnota powinna być miejscem odpoczynku oraz szacunku. Styl życia wspólnoty powinien uwzględniać potrzeby osób starszych. Chorzy zasługują na naszą szczególną uwagę i troskę, gdyż ich sytuacja stanowi odzwierciedlenie tajemnicy krzyża. Zachęcamy członków naszych wspólnot do tego, aby szukali oraz sami wybierali swoich doradców duchowych. Treści rozmów duchowych należy zachować w dyskrecji. Doradcy duchowi powinni pomagać swoim braciom i siostrom w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Poradnictwem duchowym nie mogą zajmować się osoby bez doświadczenia i przygotowania do tej posługi. Doradcy duchowi powinni znać granice swoich kompetencji i możliwości. Małe grupy zapewniają możliwość dzielenia się oraz praktycznego wcielenia w życie nauczania wspólnoty. Liderzy małych grup pomagają swoim braciom i siostrom stać się dojrzałymi oraz odpowiedzialnymi członkami wspólnoty, którzy w wolności mogą realizować swoje powołanie. Liderzy wspólnoty służą jako ci, którym została dana władza od Boga. Są odpowiedzialni za nauczanie we wspólnocie oraz podejmują ostateczne decyzje dotyczące kierunku, w którym powinna ona podążać. Decyzje te muszą być zgodne z wizją wspólnoty. Jako pasterze troszczą się o osoby, które mają szczególne potrzeby oraz dbają o zachowanie pokoju, prawości i sprawiedliwości Reprezentują wspólnotę na zewnątrz. Powołanie do tej posługi musi zaakceptować znaczna większość członków wspólnoty.

6Relacje (Connected) Twierdzimy, że nasze wspólnoty stanowią część większej „rodziny”. Zachęcamy członków naszych wspólnot do tego, by utrzymywali zdrowe relacje i żywe więzi ze swoimi rodzinami, sąsiadami, otoczeniem, kościołami oraz - w szerszym tego słowa znaczeniu - z całym Ciałem Chrystusa. Zachęcamy zatem członków naszych wspólnot do pogłębiania ich relacji z kościołami, do których należą przez identyfikowanie się z ich nauczaniem, udział w jego życiu sakramentalnym i liturgicznym oraz podtrzymywanie relacji z miejscowym zgromadzeniem. Nasze wspólnoty powinny podjąć wszelkie starania, aby rozwinąć trwałe relacje z odpowiednimi władzami kościelnymi, podtrzymywać jedność w Ciele Chrystusa oraz na różne sposoby wspierać ruch ekumeniczny w swoich krajach.

7Posłanie (Commissioned) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże j ą posolić? Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (Mt. 5, 13-14). Nasze wspólnoty powinny służyć Królestwu Bożemu zgodnie ze swoim nauczaniem oraz posługą apostolską, proroczą, ewangelizacyjną i pasterską (Ef 4, 14-15) przez wspieranie odnowy kościołów oraz przekształcanie całego społeczeństwa. Nasze wspólnoty będą stanowić proroczy znak dla świata, o ile będą głosić nadejście Królestwa Bożego (Mt 6, 33; l Kor 7, 29-32), nie będą brać wzoru z tego świata (Rz 12, 1-2) oraz będą bronić prawdy Ewangelii.

Facebook